ατομική θεραπεία

 

Η κίνηση αντικατοπτρίζει την εσωτερική πραγματικότητα και την ψυχική διάθεση του ατόμου που κινείται και, κατά συνέπεια, οι αλλαγές στον τρόπο κίνησης φέρνουν αλλαγές σε σκέψη, συναίσθημα και συμπεριφορά. Σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον, που σέβεται την κινητική και λεκτική έκφραση, θα κινηθούμε μαζί και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε νόημα σε κινήσεις, αισθήσεις, εικόνες.

Δεν υπάρχει σωστή και λάθος κίνηση. Κάθε συνεδρία είναι μοναδική και το υλικό που προκύπτει είναι απολύτως εμπιστευτικό.

Η διάρκεια των συνεδριών είναι 45 – 60 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες της θεραπείας.

share