διεύθυνση: Αρματολών και Κλεφτών 9, Αθήνα 11471

στοιχεία επικοινωνίας:
τηλέφωνα
: 6977976645 / 6948272658
e-mail: info@kinosfera.gr