διεύθυνση: Αρματολών και Κλεφτών 9, Αθήνα 11471

στοιχεία επικοινωνίας:
τηλέφωνα
: 6948272658 / 6977976645
e-mail: info@kinosfera.gr