χορός . κίνηση . θεραπεία
ορισμός

Η κίνηση, από τη στιγμή που γεννιόμαστε και πριν ακόμα κατακτήσουμε τον λόγο, είναι το μέσο για να εξερευνήσουμε τον κόσμο και να δημιουργήσουμε σχέσεις. Το σώμα και οι μη λεκτικές εκφράσεις του παραμένουν κεντρικοί φορείς ατομικού και διαπροσωπικού νοήματος σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Η θεραπευτική χρήση του χορού, της θεμελιώδους αυτής μορφής ανθρώπινης έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, είναι ένα φαινόμενο που οι ρίζες του χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Χοροκινητική Θεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί τον χορό  και την κίνηση για να προωθήσει τη γνωστική, συναισθηματική, κοινωνική και σωματική ολοκλήρωση του ατόμου, στα πλαίσια μιας δημιουργικής θεραπευτικής διαδικασίας. Βασίζεται στην άρρηκτη κι αμφίδρομη σχέση νου και σώματος και την αλληλεπίδραση κίνησης και συναισθήματος (motion&emotion).

Μέσω της κίνησης και του χορού, ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου γίνεται περισσότερο απτός, ο προσωπικός συμβολισμός μοιράζεται και επικοινωνείται κι ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους φανερώνεται, καθώς χειρονομίες, στάσεις του σώματος και ποιότητες κίνησης βρίσκουν τη σημασία τους. Η κίνηση επιτρέπει να αρθρώσουμε αυτό που είναι δύσκολο να ειπωθεί.

συχνές ερωτήσεις

Τι να περιμένω σε μια συνεδρία χοροθεραπείας;

Κάθε συνεδρία είναι μοναδική. Η θεραπεύτρια θα ενθαρρύνει την ασφαλή έκφραση στο “εδώ και τώρα”. Συνήθως υπάρχει ένα λεκτικό μέρος, ένα κινητικό μέρος και επεξεργασία (λεκτική ή και όχι) του υλικού που προέκυψε από την κινητική εμπειρία.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλους! Η Χοροθεραπεία απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα πληθυσμού, ασχέτως ηλικίας, φύλου ή σωματικής κατάστασης. Έχει ευρεία εφαρμογή και σε κλινικά πλαίσια.

Πρέπει να ξέρω χορό;

Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία στην κίνηση ή στον χορό. Ο άνθρωπος κινείται από την στιγμή που υπάρχει, η κινητική γνώση είναι έμφυτη.

χρήσιμοι σύνδεσμοι